KØB & SALG

Venligst læs §15 i foreningens vedtægter sammen med nedenstående oplysninger, før du fortsætter.

Hvis du som andelshaver ønsker at sælge din lejlighed, skal du følge denne procedure:

  1. Udfyld et skema med salgsoplysninger og aflever det til administrator senest 3 måneder før overdragelsesdatoen. Skemaet kan findes her.
  2. Kontakt en elektriker og VVS-installatør for at få udført el- og VVS-eftersyn. Sælger betaler for eftersynene. Eventuelle ulovlige installationer skal udbedres inden salget.
  3. Kontakt en vurderingsvirksomhed (fx Mads Munch, tlf. 45 57 18 09) for at få lejligheden vurderet. Sælger betaler for vurderingen. Ulovlige installationer skal udbedres inden salget. Oplys, om eventuelt løsøre er inkluderet i salget.
  4. Når en køber er fundet, og de nødvendige dokumenter er indsamlet, skal de sendes samlet til ejendomsadministrationen senest 1 måned før overdragelsen.
  5. Ejendomsadministrationen sender en købsaftale med bilag (vedtægter, regnskab osv.) til både køber og sælger ca. 14 dage efter modtagelse af dokumenterne. Køber betaler for købsaftalen.
  6. Købsaftalen skal underskrives af både køber og sælger og returneres til ejendomsadministrationen.
  7. Når købsprisen er deponeret, sendes aftalen til bestyrelsen for godkendelse.
  8. Efter bestyrelsens underskrift får køber besked om, at andelsbeviset er klar til afhentning eller forsendelse.
  9. Sælger modtager sit tilgodehavende 3 uger efter overdragelsesdagen.

Ejendomsadministrationen skal have materialet senest 1 måned før overdragelsesdagen, så de kan behandle aftalen inden for de angivne frister. Dette beskytter også sælgeren, hvis køberen pludselig trækker sig fra handlen.

Hvis der er mangler, kan det aftales, at køber overtager ansvaret for udbedring mod et passende prisnedslag. Prisen kan fastsættes ud fra tilbud fra håndværkere eller vurderingsmandens skøn. Dette skal fremgå af materialet, der sendes til ejendomsadministrationen.