Fremleje

Fremleje er muligt under særlige omstændigheder iht. vedtægternes § 12, stk. 2. Fremlejekontrakt begrænset til max. 2 år kræves og grunden til fremleje skal godkendes af bestyrelsen. Efter godkendelse skal viceværten informeres således at der om nødvendigt kan ændres navn på postkasse, dørstation mm.

Vi har nogle retningslinjer for, hvordan du skal gøre det:

Først og fremmest skal du have en standardkontrakt, som du og fremlejeren skal underskrive. Du kan finde en skabelon til en sådan kontrakt her: https://sm.dk/arbejdsomraader/byggeri-og-boliglovgivning/private-lejeboliger/lejekontrakt. Du skal udfylde den med de relevante oplysninger om lejligheden, lejeperioden, lejebeløbet og depositum. Denne sendes forbi bestyrelsen.

Dernæst skal du være opmærksom på, at fremleje sker under dit ansvar som andelshaver. Det betyder, at du skal sørge for, at fremlejeren overholder andelsforeningens husorden. Hvis fremlejeren laver uro, skader ejendommen eller generer de andre beboere, kan det få konsekvenser for dig. I værste fald kan du blive ekskluderet fra foreningen.

Derfor er det vigtigt, at du præsenterer husordenen for fremlejeren og sikrer dig, at han eller hun forstår den. Husordenen indeholder blandt andet regler om affaldssortering, støjniveau, husdyr og fællesarealer. Du kan finde en kopi af husordenen på foreningens hjemmeside eller i opgangen.

Endelig skal du være opmærksom på, at lejebeløbet ikke må overstige din boligafgift. Du må altså ikke tjene penge på at fremleje din lejlighed. Det er ulovligt og imod foreningens vedtægter. Lejligheden må heller ikke benyttes til erhvervsaktivitet af nogen art. Den må kun bruges til privat beboelse.

Hvis du har spørgsmål til fremleje, er du velkommen til at kontakte os i bestyrelsen.