FAQ

 • Hvordan reserverer jeg tid i vaskekældrene?
  1. Gå ned i den pågældende vaskekælder og log ind med din vaskebrik og reserver en tid.
  2. Download app’en: EasyLandry på din smartphone, følg instruktionerne på linket for at lave en app nøgle bundet op på dit telefonnummer. 
  3. vasketid.dk – Her skal du udfylde felterne således:
   Forening: holbækgården
   Afdeling: 277
   Herefter skal du vælge det vaskeri du gerne vil reservere tid i. For at kunne reservere en tid skal du logge ind på det pågældende vaskeri. Her skal du udfylde felterne således:
   Brugernavn: Dit andelsnummer
   Password: Et selvvalgt kodeord
   Første gang du logger ind er kodeordet: 1234.
 • Findes der en venteliste i foreningen?
  • Nej, ventelisten blev afskaffet på generalforsamlingen juni 2012.
  • OBS: Bestyrelsen har ingen indflydelse på salg af lejligheder, mails sendt til bestyrelsen omkring dette vil ikke blive besvaret.
 • Oprettelse på ProBo
  • For at lette kommunikation med bestyrelsen anbefales alle beboere i foreningen til at oprette sig på ProBo portalen
  • Oprettelse sker således:
 • Hvad skal jeg gøre hvis jeg vil sælge min lejlighed?
  • Under ”Køb/salg”, finder du fremgangsmåden for salg af lejligheden. Såfremt du ikke finder svar på dit spørgsmål om salg, kan der rettes henvendelse til administrator.
 • Kan jeg fremleje min lejlighed?
  • Ja, det er muligt at fremleje sin lejlighed, men kun under særlige omstændigheder. Reglerne herfor fremgår af vedtægternes § 12, stk. 2. Vedtægterne findes her. Her fremgår det at fremleje kan tillades når andelshaver er midlertidigt fraværende. Det skal bemærkes at svigtende salg ikke er en gyldig årsag til at fremleje sin andel. Der skal foreligge en fremlejekontrakt, som er begrænset til fremleje i max. 2 år som bestyrelsen efterfølgende gennemgår. Ved spørgsmål rettes henvendelse til administrator.
 • Hvad skal jeg gøre hvis jeg vil lave større forbedringer i min lejlighed?
  • Forbedringer i lejligheden deles op i om der er tale om fundamentale ændringer i bærende konstruktioner eller ej. Hvis dette ikke er tilfældet, skal der ikke søges tilladelse eller anmeldes hos hverken bestyrelsen eller København Kommune. Såfremt der er tale om fundamentale ændringer, såsom nedrivning af bærende vægge eller sammenlægning af lejligheder mv., skal der indhentes tilladelse fra Københavns Kommune. Der findes mere information herom på Københavns kommunes hjemmeside. Her finder du også de relevante blanketter. Blanketterne skal udfyldes så udførligt som muligt og vedlægges relevante dokumenter. Blanketterne afleveres til viceværterne, hvorefter formanden for bestyrelsen underskriver. Det er den enkelte beboers ansvar at udfylde blanketterne korrekt. Hvis du er tvivl, så kontakt viceværterne.
 • Hvordan installerer jeg vaskemaskine i min lejlighed?
  • Se punkt 12 i husorden. Installeringen af vaskemaskinen enten foretages af en sagkyndig fra maskinleverandøren eller en blikkenslager, og en andelshaver må således af sikkerhedsmæssige hensyn ikke selv stå for installeringen.
 • Jeg har småreparationer i min lejlighed. Hvem skal jeg kontakte og hvordan ved jeg om det er mig eller foreningen der skal betale?
  • Under formalia findes skemaet ”Vedligeholdelsesudgifter”, hvor det ligeledes fremgår hvordan du skal forholde dig ved akutte skader.
 • Jeg har noget stort affald, som jeg ikke må komme i skraldesuget i gården, hvad gør jeg?
  • Affald som ikke må komme i skraldesug, fordi det enten er for stort eller fordi det kan skade anlæggene kan skal placeres i storskraldsrummet i kælderen mellem Vordingborggade 34 og 32. Man kan få adgang fra gården med hoveddørsnøglen. Pap og aviser skal kommes i de dertilhørende containere.
 • Jeg skal holde fest og er naturligvis interesseret at gøre mine medbeboere opmærksom herpå. Hvad bør jeg gøre i en sådan situation?
  • Alle beboere i foreningen har et stort ansvar i at have respekt for sine naboer og medbeboere, jf. foreningens husorden. Bestyrelsen anbefaler at man altid sørger for at informere sine naboer, ved opslag i opgangen, såfremt man planlægger en fest eller lignende som i et eller andet omfang kan være generende for sine naboer. Det er almindelig respekt for hinanden og vi håber naturligvis at dette er alles opfattelse af at bo i en forening. Vi henviser i øvrigt til foreningens husorden.
 • Hvem kan jeg kontakte hvis jeg har spørgsmål vedrørende foreningen?

Bestyrelsen
Opdateret april 2022