FAQ

 1. Hvordan reserverer jeg tid i vaskekælderne?
  For at reservere tid i vaskekælderen har du tre muligheder:
  • Gå ned i vaskekælderen og log ind med din vaskebrik for at reservere en tid.
  • Download EasyLaundry app’en på din smartphone og følg instruktionerne for at lave en app nøgle, som er bundet op på dit telefonnummer.
  • Besøg vasketid.dk og følg disse trin:
   • Udfyld felterne:
    • Forening: holbækgården
    • Afdeling: 277
   • Vælg det vaskeri, du vil reservere tid i, og log ind på vaskeriets side.
   • Udfyld felterne:
    • Brugernavn: Dit andelsnummer
    • Password: Et selvvalgt kodeord (første gang du logger ind, brug kodeordet: 1234)
 2. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg vil sælge min lejlighed?
  Under Køb/salg finder du fremgangsmåden for salg af lejligheden. Hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål om salg, kan der rettes henvendelse til administrator.
 3. Hvordan håndterer jeg nabo konflikter?
  Prøv først at løse konflikten naboer imellem, se denne guide fra Bolius. Hvis dette ikke er muligt, kontakt administrator med dokumentation på, at du har forsøgt at løse konflikten, eventuelt med nabo-underskrifter.
 4. Kan jeg fremleje min lejlighed?
  Ja, du må dog ikke tjene på at udleje, se Fremleje.
 5. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg vil lave større forbedringer i min lejlighed?
  For ikke-fundamentale ændringer kræves ingen tilladelse. For fundamentale ændringer (f.eks. nedrivning af bærende vægge), indhent tilladelse fra Københavns Kommune. Kontakt viceværten ved tvivl.
 6. Hvordan installerer jeg en vaskemaskine i min lejlighed?
  Se husorden punkt 12. Installering skal udføres af sagkyndig fra leverandøren eller en blikkenslager, ikke af andelshaver selv.
 7. Jeg har småreparationer i min lejlighed. Hvem skal jeg kontakte, og hvordan ved jeg, om det er mig eller foreningen, der skal betale?
  Under formalia findes skemaet “Vedligeholdelsesudgifter”, hvor det ligeledes fremgår, hvordan du skal forholde dig ved akutte skader.
 8. Jeg har noget stort affald, som jeg ikke må komme i skraldesuget i gården, hvad gør jeg?
  For affald, der er for stort eller kan skade anlæggene, placer det i storskraldsrummet i kælderen mellem Vordingborggade 34 og 32 (adgang fra gården med hoveddørsnøglen). Pap og aviser skal kommes i de dertilhørende containere. Byggeaffald og sanitet mv. skal afskaffes på genbrugspladsen og må ikke stilles i storskraldsrummet.
 9. Jeg skal holde fest og er naturligvis interesseret i at gøre mine medbeboere opmærksom herpå. Hvad bør jeg gøre i en sådan situation?
  For at vise respekt for dine naboer og medbeboere, anbefales det at informere dem om planlagte fester eller lignende, der kan være generende. Opsæt opslag i opgangen med information om tidspunkt og varighed. Husk at følge foreningens husorden for at minimere gener for dine naboer.
 10. Hvem kan jeg kontakte ved spørgsmål om foreningen?
  Søg information i denne rækkefølge: hjemmesiden, administrator (Homann Advokater) og bestyrelsen (bestyrelsen@abholbaekgaarden.dk).

Bestyrelsen
Opdateret marts 2023