KØB & SALG

Læs venligst foreningens vedtægter §15 i forbindelse med nedenstående oplysninger

Ønsker man som andelshaver at sælge sin lejlighed er proceduren følgende:

  1. Sælger udfylder skema med salgsoplysninger og afleverer det til administrator senest 3 måneder før overdragelsesdatoen. Skemaet kan hentes via nedenstående link.
  2. Kontakt elektriker og VVS med henblik på at få lavet et el eftersyn og VVS eftersyn. Eftersyn betales af sælger. Eventuelle ulovligheder kræves udbedret inden salg.
  3. Kontakt vurderingsvirksomhed (f.eks. Mads Munch, tlf. 45 57 18 09), således at lejligheden kan vurderes. Vurdering betales af sælger. Bemærk ligeledes at ulovligheder kræves udbedret inden salg. Husk at oplyse, hvorvidt eventuelt løsøre indgår i salget.
  4. Når køber er fundet, og de ovenstående dokumenter foreligger, sendes det hele samlet til ejendomsadministrationen, senest 1 måned før overdragelsen.
  5. Dernæst vil man efter ca. 14 dage fra ejendomsadministrationen modtage en købsaftale med tilhørende bilag (vedtægter, regnskab mv.) Købsaftalen betales af køber.
  6. Købsaftalen skal underskrives af såvel køber som sælger inden denne returneres til ejendomsadministrationen.
  7. Når købsprisen er deponeret vil aftalen blive sendt til godkendelse hos bestyrelsen.
  8. Efter underskrift af bestyrelsen, vil køber modtage oplysning om, at andelsbevis er klar til afhentning/udsendelse.
  9. Sælger bliver afregnet sit tilgodehavende 3 uger efter overdragelsesdagen.

Af hensyn til de tidsfrister der er angivet i købsaftalen, skal ejendomsadministrationen jfr. punkt 4, have materialet senest 1 måned før overdragelsesdagen, for at kunne nå at ekspedere aftalen. Dette tjener endvidere til formål, at beskytte sælgeren, hvis køberen pludselig springer fra, og alligevel ikke ønsker at overtage lejligheden.

Omkring eventuelle mangler ligeledes jfr. punkt 3 og 4, kan det aftales, at køber overtager denne forpligtigelse mod et rimeligt prisnedslag herfor.  Prisen kan fastsættes i form af tilbud fra håndværkere, eller efter skøn fra vurderingsmandens side. Dette skal blot fremgå af materialet der sendes til ejendomsadministrationen.