FINANSIERING

Andelsboligforeningens låntagning foretages med henblik på at sikre den nødvendige finansiering på lang sigt. Der optages hovedsageligt lån med fast rente for at sikre den økonomiske belastning fremadrettet er forudsigelig. Der indgås derfor ikke rentesikringsaftaler (swap-aftaler) eller lån, hvor renten stiger over tid (trappelån). For alle lån søges afdraget over en passende periode.

Da andelshaverne ikke har fradrag for de renteudgifter, der betales via boligafgiften, er det som udgangspunkt ikke hensigtsmæssigt at andelsforeningen har lån i større omfang. Dette skal afvejes med at andelshaverne skal kunne finansiere deres indskud, samt at boligafgiften ikke bør belastes af ekstraordinært store afdrag på foreningens gæld.

Boligafgift:

Med henblik på at sikre en stabil boligafgift afsættes der i driftsbudgetterne de nødvendige udgifter til vedligeholdelse af ejendommen. Ligeledes søges der via boligafgiften af opnås likviditet til afdrag på foreningens gæld.

Nøgletal:

Med henblik på at give relevant økonomisk information om foreningens økonomi er der i foreningens årsregnskab indarbejdet en række relevante økonomiske oplysninger og nøgletal. Følgende kan særligt fremhæves:

Lån:

Skærmbillede 2014-10-21 08.18.37

Se evt. note 21, side 18 i årsregnskabet for 2013/14

Vurdering (kr. pr. kvm):

Skærmbillede 2014-10-21 08.21.37

Se evt. note 13 og 26 i årsregnskabet for 2013/14

Andelskroneberegning:

Slide1

 

Se evt. note 1, side 10 i årsregnskabet for 2013/14

Reserver uden for andelsværdi:

755 kr pr m2 andel

Se evt. note 26, side 19 i årsregnskabet for 2013/14

Drifts- og likviditetsbudget:

Skærmbillede 2014-10-21 08.29.21

Skærmbillede 2014-10-21 08.30.16

Se evt. side 20 i årsregnskabet for 2013/14

Sammenligning med ejerbolig:

Hvis man ønsker at sammenligne nogle af de ovenstående nøgletal med tilsvarende tal for en ejerbolig, skal man tage nogle forbehold. Nogle af ovenstående nøgletal er påvirket af at foreningen ejer andet end de lejligheder andelshaverne bor i, heriblandt udlejede lejligheder og erhvervslejemål. Da valuarvurderingen indbefatter disse, betyder det, at værdien af f.eks. vurderingen (kr. pr. kvm) bliver noget højere end samme tal for en ejerbolig.

 

Vedligeholdelsesplan og Budget:

I Holbækgården gør vi en hel masse, for at holde vores bygninger i rigtig fin stand. Derfor bliver der løbende udarbejdet vedligeholdelsesplaner.

Se den seneste vedligeholdelsesplan. Og find budgettet for den her.